Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
428

IX C 466/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 2016-02-12

Data publikacji: 2016-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IX C 466/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Tychach Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Maczek Protokolant: Agnieszka Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2016 r. w T. sprawy z powództwa I. S. i Z. S. przeciwko pozwanemu Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki I. S. kwotę 35.000 zł [trzydzieści pięć tysięcy złotych] wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnien
Czytaj więcej»

IX C 829/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IX C 829/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tychach Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Maczek Protokolant: Agnieszka Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2016 r. w T. sprawy z powództwa K. D. i E. D. przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda K. D. kwotę 3.000 zł [trzy tysiące złotych] z ustawowymi odsetkami od dnia 9 lipca 2015 r.; 2 zasądza od pozwane
Czytaj więcej»

IX C 1431/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IX C 1431/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Tychach Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Maczek Protokolant: Agnieszka Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 r. w T. sprawy z powództwa Gminy M. T. przeciwko A. K. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 umarza postępowanie w zakresie żądania zobowiązania pozwanej do złożenia oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na zmianę okresu prawa użytkowania
Czytaj więcej»

IX C 176/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IX C 176/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Tychach Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Maczek Protokolant: Agnieszka Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2015 r. w T. sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Centrum (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w S. przeciwko pozwanej R. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 17.004,92 zł [siedemnaście tysięc
Czytaj więcej»

IX C 176/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IX C 176/15 UZASADNIENIE Powód Syndyk Masy Upadłości Centrum (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w S. , reprezentowany przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 18.216,60 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 31 maja 2014 r. i kosztami procesu. Na uzasadnienie wskazał, że w okresie roku przed ogłoszeniem upadłości spółki, której jest syndykiem, zawarła ona z pozwaną umowę, na podstawie której, w zamian za udostępnienie na 6 miesięcy
Czytaj więcej»

VI GC 1205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 2018-08-23

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza
Sygn. akt VI GC 1205/16/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Brzęk Protokolant: sekretarz sądowy Monika Kucharczyk po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Tychach na rozprawie sprawy z powództwa: W. D. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda W. D. kwotę 1 909,27 zł ( jeden tysiąc dziewięćse
Czytaj więcej»

VI GC 1206/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 2018-11-13

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza
Sygn. akt VI GC 1206/17/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Brzęk Protokolant: sekretarz sądowy Monika Kucharczyk po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 r. w Tychach na rozprawie sprawy z powództwa: (...) sp. z o.o. w Ś. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w Ś. kwotę 387,45 zł (trzysta osiemd
Czytaj więcej»

VI GC 1207/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 2018-03-08

Data publikacji: 2018-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1207/16/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Brzęk Protokolant: stażysta Monika Kucharczyk po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2018 r. w Tychach na rozprawie sprawy z powództwa: M. G. przeciwko: (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda M. G. kwotę 1 602,22 zł (jeden tysiąc sześćset dwa złote dwadzieści
Czytaj więcej»

VI GC 1280/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza
Sygn. akt VI GC 1280/16/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Brzęk Protokolant: stażysta Monika Kucharczyk po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Tychach na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko: (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda (...) Spółka z ogranic
Czytaj więcej»

VI GC 1282/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza
01Sygn. akt VI GC 1282/16/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Brzęk Protokolant: Anna Mącznik po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 r. w Tychach na rozprawie sprawy z powództwa: J. S. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. S. kwotę 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźni
Czytaj więcej»